Romanian Psychological Testing Services
Despre noi arrow ASEBA  
Luni, 22 Iulie 2024
Informaţii
Despre noi
Contact
Cum comand?
Tarife
Licenţiere
Parteneri
Politica de confidențialitate
Ultimele noutăţi
Abonare la noutăţi

Introduceţi datele dvs. şi veţi fi automat informat prin email atunci cand apare o noutate pe site-ul nostru.

Nume
E-mail
Abonare
Dezabonare

Tipăreşte
Sistemul Achenbach Al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA)

Autori: Thomas M. Achenbach si Leslie Rescorla
Adaptarea în România: coordonator Anca Dobrean

Descriere


Sistemul Achenbach al Evaluării Bazate Empiric (ASEBA) cuprinde un set de chestionare pentru evaluarea competenţelor, a funcţionării adaptative şi a problemelor copiilor şi adolescenţilor într-o manieră facilă şi eficientă.

Utilizând chestionarele ASEBA se pot obţine rapid date standardizate referitoare la un spectru larg de competenţe, comportamente adaptative şi probleme. Spre deosebire de majoritatea scalelor standardizate, chestionarele ASEBA permit obţinerea unor descrieri individualizate, acestea incluzând şi întrebări deschise care vizează punctele tari şi aspectele îngrijorătoare legate de comportamentul copilului evaluat. (În continuare vom utiliza termenul „copii” pentru a ne referi la categoria de vârstă 6-18 ani).

Pe baza scalelor ASEBA puteţi evalua funcţionarea adaptativă a copiilor între 6 şi 18 ani si următoarele categorii de probleme: Anxietate/Depresie (I), Însingurare/Depresie (II), Acuze somatice (III), Probleme de relaţionare socială (IV), Probleme de gândire (V), Probleme de atenţie (VI), Neatenţie, Hiperactivitate/Impulsivitate, Comportament de încălcare a regulilor (VII), Comportament Agresiv (VIII). În termenii criteriilor DSM aceste probleme acoperă următoarele tulburări: tulburări affective, tulburări anxioase, tulburări somatice, ADHD, tulburări de tip opoziţionist, tulburări de conduită.

Chestionarele ASEBA se pot completa în 15-20 de minute. Dacă timpul constituie o problemă, utilizatorii pot cere respondenţilor să completeze doar acea parte a chestionarelor care evaluează competenţele şi funcţionarea adaptativă (în paginile 1 şi 2) sau doar cele de evaluare a problemelor specifice (în paginile 3 şi 4). Totuşi, pentru a obţine un tablou complet trebuie completate toate cele 4 pagini de către mai multe persoane care pot oferi informaţii despre copil, de exemplu părinte şi profesor, iar pentru cei care au între 11 şi 18 ani, autoevaluarea prin completarea YSR.

Scala comportamentală pentru copii adresată părinţilor (CBCL/6-18), chestionarul de autoevaluare (YSR) şi cel adresat profesorilor (TRF) sunt forme paralele care facilitează compararea diferitelor perspective asupra comportamentului copiilor. Deoarece nici o sursă nu poate oferi de una singură informaţii complete şi acurate, o evaluare comprehensivă necesită surse multiple. În capitolul 1 sunt prezentate similarităţile şi diferenţele dintre CBCL/6-18, YSR şi TRF. Pentru a le putea utiliza, capitolul 2 prezintă modalitatea de cotare manuală a profilurilor, capitolul 3 oferă informaţii despre profilurile computerizate şi comparaţiile inter-respondenţi, care pot evidenţia puncte de vedere diferite asupra comportamentului copilului.

În capitolul 4 sunt prezentate scale care au la bază criteriile DSM, acestea fiind alcătuite din itemi consistenţi cu categoriile de diagnostic ale Manualului de Diagnostic şi Statistică, ediţia 4-a (DSM-IV) elaborat de Asociaţia Americană de Psihiatrie (1994). În capitolul 5 sunt oferite repere pentru a înţelege cum sunt utilizate chestionarele ASEBA în diferite domenii cum ar fi sănătatea mentală, consilierea şcolară, medicină, pediatrie, îngrijirea copiilor şi în domeniul judiciar. Pentru cititorii interesaţi de construirea scalelor şi a noilor norme naţionale, capitolele 6, 7 şi 8 prezintă procedura şi argumentele empirice. În capitolul 9 sunt prezentate informaţiile despre fidelitate, fidelitatea inter-evaluatori şi stabilitatea în timp a rezultatelor. Capitolul 10 prezintă informaţii despre validitate, în timp ce capitolul 11 despre prevalenţa şi puterea discriminativă a itemilor. Pentru a vă ajuta să comparaţi noile scale pentru şcolari cu ediţiile anterioare, capitolul 12 prezintă relaţiile dintre acestea. Deoarece evaluarea comprehensivă necesită informaţii din surse şi prin metode multiple, capitolul 13 prezintă instrumente ASEBA adiţionale care pot fi folosite cu CBCL, YSR şi TRF. Pentru a-i ajuta pe cititori să afle despre fundamentarea teoretică şi utilitatea instrumentelor ASEBA, capitolul 14 ilustrează aplicaţii în cercetare, sugestii pentru noi cercetări şi recomandări pentru analiza statistică a chestionarelor pentru şcolari. Bibliografia Studiilor Publicate care folosesc ASEBA (Berube şi Achenbach, 2001) enumeră 4000 de publicaţii cu 7000 de autori relatând studii realizate utilizând ASEBA în 50 de ţări. Articolele pot fi grupate în 30 de teme care includ o multitudine de aplicaţii în cercetare. Site-ul www.ASEBA.org oferă informaţii periodice despre cercetări din întreaga lume. Capitolul 15 oferă răspunsuri la întrebările cele mai frecvente legate de ASEBA. Dacă aveţi întrebări despre chestionarele şi profilurile ASEBA şi despre aplicaţiile lor, citiţi capitolul 15, sau site-ul nostru (pentru versiunea în limba română inofrmaţiile le găsiţi la www.rtscluj.ro).

Instrucţiunile pentru cotarea manuală a chestionarelor sunt prezentate în anexa A, în timp ce instrucţiunile pentru cotarea computerizată le găsiţi în capitolul 3. Anexa B prezintă încărcarea pe factori a itemilor care se referă la sindroamele vârstei şcolare din ASEBA. Anexa C prezintă scorurile scalelor pentru eşantioanele pe care s-a realizat etalonarea, iar anexa D prezintă scorurile pentru eşantioanele clinice şi non-clinice similare din punct de vedere demografic, iar anexa E prezintă corelaţiile dintre scale.

Forme


ASEBA 6-18 conţine 3 tipuri de chestionare, în funcţie de tipul respondentului: părinte (CBCL), profesor (TRF) sau autoevaluare (YSR).

CBCL 6/18 ani
Chestionarul CBCL/6-18 reprezintă o revizuire a CBCL/4-18 (Achenbach, 1991; Achenbach şi Edelbrock, 1983). Este completat de părinţi, asistenţi maternali sau de către alte persoane care cunosc copilul în context familial. Pe prima pagină a CBCL/6-18 sunt solicitate informaţii demografice, respondenţilor li se cere să îşi noteze numele şi relaţia cu copilul, de exemplu mamă, tată, părinte adoptiv sau altă relaţie. Informaţiile despre ocupaţia părinţilor sunt cerute pentru evaluarea statutului socio-economic (SES), în cazul în care respondentul doreşte să ofere aceste informaţii. Respondentul completează apoi itemii din paginile 1 şi 2 care vizează competenţele copilului, urmaţe de întrebări deschise care au în vedere bolile şi dizabilităţile copilului, punctele tari şi aspectele problematice sau îngrijorătoare. La completarea CBCL/6-18 nu sunt oferite doar evaluări standardizate, ci şi informaţii descriptive specifice copilului evaluat. Aceste informaţii descriptive oferă o imagine asupra copilului exprimată în cuvintele respondentului. Utilizatorii pot folosi aceste informaţii alături de scorurile scalelor în discuţiile cu părinţii şi cu alte persoane. Itemii din paginile 3 şi 4 solicită informaţii despre problemele comportamentale, emoţionale şi sociale.

În cazul respondenţilor care au deprinderi deficitare de citire sau care nu pot completa chestionarele ASEBA din alte motive, este recomandată următoarea procedură: un intervievator îi înmânează respondentului o copie a chestionarului, păstrând pentru sine un al doilea exemplar. Intervievatorul spune: “îţi voi citi întrebările din acest chestionar şi îţi voi nota răspunsurile.” Respondenţii care ştiu să citească suficient de bine vor începe să răspundă la întrebări fără să aştepte citirea fiecăreia. Totuşi, pentru respondenţii care nu ştiu să citească bine această procedură înlătură situaţiile jenante şi inexactităţile, menţinând în acelaşi timp standardele de aplicare, ca de exemplu completarea independentă a chestionarului.

YSR (11-18 ani)
Chestionarul YSR se adresează categoriei de vârstă 11-18 ani, la fel ca ediţiile precedente (Achenbach, 1991d; Achenbach şi Edelbrock, 1987). YSR-ul este completat de tineri pentru a-şi descrie propriile comportamente. Dacă un tânăr nu poate completa YSR în mod independent, îi vor fi citiţi itemii aşa cum s-a descris anterior pentru CBCL. Prima pagină a YSR solicită informaţii demografice, şi conţine itemii care vizează competenţele, în mod similar celor din CBCL/6-18. A doua pagină are itemi similari celor din CBCL. Tinerilor nu li se cere să relateze despre educaţia specială sau despre repetarea clasei, pentru că s-ar putea să nu poată sau să nu vrea să furnizeze informaţii acurate. Aceiaşi itemi care evaluează problemele comportamentale sunt modificaţi în ediţia curentă a YSR ca şi în cazul CBCL/6-18, doar că itemii YSR sunt formulaţi la persoana întâi.

TRF (6-18 ani)
Chestionarul TRF, se adresează categoriei de vârstă 6-18 ani, şi este o revizuire a ediţiei precedente, care a fost etalonată pentru categoria de vârstă 5-18 ani (Achenbach, 1991c). TRF este completat de profesori şi alt personal al şcolii care e familiarizat cu comportamentul copilului în şcoală, cum ar fi consilierii, administratorii sau educatorii. TRF oferă o modalitate rapidă şi eficientă de a obţine o imagine a comportamentului copilului în şcoală, văzut de către profesori sau de către alte persoane din acest mediu. El poate fi utilizat pentru compararea informaţiilor obţinute de la diferiţi profesori şi de la alte persoane care îl văd pe copil la şcoală, precum şi pentru compararea relatărilor obţinute cu CBCL faţă de YSR. Prima pagină a TRF solicită informaţii demografice despre elev. Pentru a oferi perspective asupra respondentului şi asupra contextului în care este văzut copilul, respondenţilor li se cere să indice rolul lor în şcoală, de cât timp cunosc elevul, cât timp petrece acesta la orele lor şi ce fel de oră sau ce fel de materie este. De asemenea li se cere să menţioneze dacă elevul a fost vreodată propus pentru o plasare într-o clasă specială, serviciu special sau meditaţii şi dacă a repetat vreun nivel de şcolarizare. Informaţiile descriptive prin aceste întrebări pot îmbunătăţi înţelegerea datelor cantitative şi a scorului scalelor. Pentru a avea o imagine asupra comportamentului elevilor, respondenţilor li se cere să evalueze performanţa academică şi o serie de caracteristici ale funcţionării adaptative.În ultimele două pagini chestionarul TRF le solicită informaţii despre problemele comportamentale, emoţionale şi sociale, acestea fiind cotate cu 0, 1 sau 2, la fel ca în cazul CBCL. Profesorilor li se cere să îşi bazeze evaluările pe observaţiile din ultimele de 2 luni şi nu pe ultimele 6 luni ca în cazul CBCL. Această perioadă de 2 luni ia în considerare faptul că profesorii trebuie să îi evalueze pe elevi după un contact mai redus cu aceştia, iar reevaluarea are loc la intervale mai mici de 2 luni pe parcursul unui an şcolar. Asemenea CBCL, TRF cere descrieri ale unor itemi care evaluează problemele respectiv solicita notarea problemelor fizice şi a altora care nu au fost anterior menţionate.

Adaptare si etalon


Eşantionul utilizat în adaptarea scalelor CBCL 6-18, TRF şi YSR a cuprins un număr total 2862 de copii. Culegerea de date s-a realizat în două etape. În etapa 1 au fost obţinute date de la un număr de 1400 de copii. Localităţile de domiciliu ale copiilor au fost dispersate în peste 9 judeţe ale României. Evaluările s-au realizat pe parcursul a doi ani (2003-2004). Scalele de evaluare au fost date învăţătorilor sau profesorilor, urmând ca aceştia să solicite părinţilor completarea lor. Li s-a spus că scopul studiului este acela de a analiză a comportamentului copiilor. Au fost solicitaţi un număr de 1400 de părinţi, dintre care doar 1310 au returnat evaluările la timp. Dintre acestea, au fost analizate un număr de 1223 evaluări; părinţii au completat scala CBCL 6-18, iar învăţătorii sau profesorii scala TRF. În etapa a doua am dorit să extindem eşantionul din etapa 1 şi să avem o reprezentare naţională a evaluării copiilor. Cadrul de eşantionare utilizat a fost lista tuturor şcolilor din România, împreună cu efectivele acestora: număr de clase pe fiecare an de studiu, precum şi numărul elevilor pe fiecare an de studiu. Prin urmare eşantioanele rezultate sunt reprezentative la nivelul populaţiilor de copii care sunt şcolarizaţi (elevi). Conform datelor INSSE şi ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, majoritatea copiilor din România urmează o formă de învăţământ (rata brută de cuprindere în diferite cicluri de învăţământ este aproximativ 90%: aproape 100% la ciclul primar, 94% la gimnaziu şi 84% pentru clasele 9-10 de liceu) (Raport asupra stării sistemului naţional de învăţământ, 2005). Datorită faptului că s-a dorit obţinerea unor eşantioane reprezentative pentru fiecare dintre intervalele de vârstă considerate (6-11 şi 12-18 ani), am realizat eşantioane independente pentru fiecare dintre următarele categorie. Fiecare eşantion a fost selectat în două stadii: în primul stadiu au fost selectate stratificat aleator şcolile, iar în stadiul secund au fost selectaţi simplu aleator elevii. Evaluările pentru această etapă eu fost realizate prin intermediul psihologilor şcolari în perioada aprilie 2007 – iunie 2007. Deoarece nu am găsit diferente semnificative între scorurile la scalele celor 2 eşantioane (Internalizare CBCL t=0,67, p>0.05; Externalizare CBCL t=0,87, p>0.05; Total probleme CBCL t=0,96, p>0.05; Internalizare TRF t=1,69, p>0.05, Externalizare TRF t=0,45, p>0.05; Total probleme TRF t=0,27, p>0.05 ), am realizat toate analizele pe un eşantion alcătuit din subiecţii din ambele etape: decembrie 2002 – ianuarie 2004 respectiv aprilie 2007 – iunie 2007. A rezultat astfel un eşation de 2682 copii care au fost evaluaţi de către părinţi, profesori şi/sau au realizat autoevaluarea. Pe acest eşantion am au fost efectuate analizele psihometrice şi am generat normele şi profilele de interpretare.

Licente si preturi


La prima achiziţie veţi achiziţiona setul complet, ulterior puteţi achziţiona orice componente separat.

ASEBA 6 - 18 aniPret
(lei)
TVATotal
1.Manual de utilizare ASEBA 6-18 ani12022,80142,80
2.Chestionare CBCL 6-18 ani (50 bucăţi)75.6314,3790,00
3.Chestionare TRF 6-18 ani (50 bucăţi)75.6314,3790,00
4.Chestionare YSR 11-18 ani (50 bucăţi)75.6314,3790,00
5.Profile Baieti CBCL - Sindroame (50 bucăţi)75.6314,3790,00
6.Profile Fete CBCL - Sindroame (50 bucăţi)75.6314,3790,00
7.Profile DSM Baieti si fete CBCL (50 bucăţi)75.6314,3790,00
8.Profile Baieti TRF - Sindroame (50 bucăţi)75.6314,3790,00
9.Profile Fete TRF - Sindroame (50 bucăţi)75.6314,3790,00
10.Profile DSM Baieti si fete TRF (50 bucăţi)75.6314,3790,00
11.Profile Baieti si Fete YSR - Sindroame (50 bucăţi)75.6314,3790,00
12.Profile DSM Baieti si fete YSR (50 bucăţi)75.6314,3790,00
13.Sablon CBCL27.235,1732,40
14.Sablon TRF27.235,1732,40
15.Sablon YSR27.235,1732,40
Pret total pachet1033.62196,381.230,00