Program de intervenţie pentru copiii agresivi

Autori: Franz Petermann, Ulrike Petermann
Traducere autorizata din limba germana.
Număr de pagini: 330 pagini + un CD cu materiale anexe
Anul publicării: 2006
Preţ: 85 RON (cu TVA inclus)

Descriere


Această carte se adresează atât practicienilor cât şi studenţilor interesaţi de dezvoltarea şi aplicarea unui program de training pentru copii de vârstă şcolară mică. Datorită actualităţii temei (agresivitate, delicvenţă, hiperactivitate, etc.) cercul cititorilor este destul de eterogen, aceasta se reflectă şi în modul de organizare a cărţii. Acest lucru trebuie privit ca pe un aspect pozitiv, deoarece permite atingerea unor obiective care până în prezent au fost ignorate, şi anume:

  1. Alcătuirea unei strategii de intervenţie orientată spre terapia comportamentală care are ca şi fundament teoretic abordarea social-cognitivă a învăţării dezvoltată de Bandura.
  2. O strategie de diagnostic şi de intervenţie centrată pe individ, care duce la implementarea unor programe de training în vederea reducerii manifestărilor comportamentale agresive la copii.
  3. Evaluarea analitică şi individuală a rezultatelor intervenţiei.
  4. Oferirea unor informaţii detaliate legate de metoda de lucru şi de materialele necesare, acestea permiţând aplicarea training-ului în practica privată.

Am ales ca şi modalitate de intervenţie terapia comportamentală pentru copii şi consilierea părinţilor, deci o dublă intervenţie. Cu toate că au fost introduse mereu noi concepte care să permită rezolvarea directă şi facilă a problemelor, această metodă s-a păstrat pe parcursul anilor. Din păcate realitatea terapeutică arată complet diferit: comportamentul agresiv reprezintă o tulburarea stabilă care poate fi modificată extrem de greu chiar şi la vârsta copilăriei.

Cartea oferă o colecţie de materiale care au fost mereu actualizate în ediţiile anterioare. Actualizarea are în vedere planificarea terapiei, care ţine cont de noile rezultate experimentale referitoare la cauzele comportamentului agresiv, dar şi elaborarea progresivă a trainingului pe baza activităţii practice cu copiii şi cu familiile lor.

Cartea este insotita de un CD cu materiale auxiliare: povesti terapeutice, fise de evaluare, fise de lucru, etc.

Cuprins


Cuvânt înainte la ediţia a II-a
Cuvânt înainte la ediţia a I-a
Cazul lui Jens
1 Forme de manifestare şi evoluţie
1.1 Tabloul clinic
1.2 Agresivitatea motivată de teamă
1.3 Clasificare
1.4 Prevalenţă
1.5 Evoluţie
2 Diagnostic
2.1 Dimensiuni în realizarea diagnosticului
2.2 Intervievarea părinţilor
2.3 Discuţia cu copilul
2.4 Observarea comportamentului
3 Factori implicaţi
3.1 Factori biologici
3.2 Factori psihologici
3.3 Factori sociali
4 Elaborarea training-ului
4.1 Premise
4.2 Comportamentul agresiv: modelul procesual şi modalităţile de intervenţie
4.2.1 Modelul procesual al comportamentului agresiv elaborat de Kaufmann
4.2.2 Elementele suplimentare ale unei intervenţii
4.3 Scopuri terapeutice
4.4 Aspecte teoretice ale abordării terapeutice
4.4.1 Învăţarea socială
4.4.2 Transpunerea învăţării sociale în cadrul terapeutic
4.5 Comportamentul terapeutului
4.5.1 Rolul terapeutului
4.5.2 Construirea relaţiei terapeutice
4.6 Consilierea părinţilor şi a familiei
4.7 Elaborarea intervenţiei terapeutice
4.8 Recomandări pentru organizarea training-ului
5 Training individual
5.1 Construirea relaţiei cu copilul
5.1.1 Desfăşurarea discuţiei
5.1.2 Motivaţia pentru training
5.2 Obiectivele şi elaborarea training-ului individual
5.3 Prima întâlnire
5.4 Elemente terapeutice ale modulului
5.4.1 Program de întăriri prin oferirea de puncte
5.4.2 Fişa detectiv
5.4.3 Training pentru inducerea unei stări de relaxare şi calm
5.5 Modulul unu al training-ului individual
5.6 Modului doi al training-ului individual
5.7 Modului trei al training-ului individual
5.8 Modulul patru al training-ului individual
5.9 Modulul cinci al training-ului individual
5.10 Situaţii terapeutice delicate
5.10.1 Cauze
5.10.2 Soluţii propuse
6 Training de grup
6.1 Formarea grupelor
6.2 Motivarea copiilor
6.3 Obiective şi construirea training-ului de grup
6.4 Elemente terapeutice ale modulelor
6.4.1 Program de întăriri cu puncte
6.4.2 Fişa detectiv
6.4.3 Training-ul de relaxare
6.4.4 Jocul de rol
6.5 Etapele de cunoaştere şi de joc
6.6 Modulul unu al training-ului de grup
6.7 Modulul doi al training-ului de grup
6.8 Modulul trei al training-ului de grup
6.9 Modulul patru al training-ului de grup
6.10 Modulul cinci al training-ului de grup
6.11 Modulul şase al training-ului de grup
6.12 Situaţii terapeutice delicate
6.12.1 Cauze
6.12.2 Soluţii propuse
7 Consilierea părinţilor şi a familiei
7.1 Condiţii de bază
7.2 Stabilirea relaţiei
7.2.1 Desfăşurarea discuţiei cu părinţii
7.2.2 Motivarea părinţilor
7.3 Obiective şi organizarea consilierii părinţilor
7.4 Prima întâlnire
7.5 Primul modul de consiliere a părinţilor
7.6 Modulul doi al consilierii părinţilor
7.7 Modulul trei al consilierii părinţilor
7.8 Modulul patru al consilierii părinţilor
7.9 Situaţii delicate în consilierea părinţilor
7.9.1 Cauze
7.9.2 Soluţii propuse
7.10 Evaluarea efectelor intervenţiei la diferite intervale de timp
8 Evaluarea impactului intervenţiei
8.1 Metode de monitorizare a efectelor
8.2 Rezultatele monitorizării
9 Extrapolarea concluziilor la alte domenii
9.1 Utilizarea în domeniul şcolar
9.2 Utilizarea programului în regim de internat
9.3 Activităţile cu copiii şi adolescenţii ca şi modalitate de prevenţie
9.4 Consiliere preventivă a părinţilor
9.5 Combinarea cu alte metode de training
Glosar
Bibliografie