Matrici Progresive Color (CPM) (adecvate copiilor şi persoanelor vârstnice)

Autori: J. Raven, J. C. Raven, J. H. Court
Adaptarea în România: coordonator Anca Dobrean

Descriere


Testul Matrici Progresive Color (CPM) este construit pentru a permite o măsurare mai acurată a proceselor intelectuale ale copiilor cu vârsta între 4-11 ani (mai precis a inteligenţei nonverbale), ale persoanelor retardate mintal şi ale vârstnicilor. Fondul color pe care sunt prezentate problemele atrag atenţia şi fac testul mai interesant, reducând nevoia instrucţiunilor verbale.

Testul Matrici Progresive Color (CPM) este alcătuit din 36 de itemi organizaţi în trei serii, fiecare a câte 12 itemi - A, Ab şi B. Acest test a fost construit pentru testarea copiilor şi a persoanelor vârstnice.

Poate fi folosit cu succes şi în testarea persoanelor care nu cunosc limba engleză, care prezintă diferite disfuncţii psihice, afazie, paralizii cerebrale, surzenie sau în evaluarea persoanelor cu un intelect sub limitã.

Permite o măsurare mai acurată a proceselor intelectuale ale copiilor, ale persoanelor retardate mintal şi ale vârstnicilor. În cadrul acestuia Seriile C, D şi E au fost excluse, dar s-a adăugat o nouă Serie de 12 itemi (Seria Ab), aceasta fiind interpusă Seriilor A şi B. Fondul color pe care sunt prezentate problemele atrag atenţia şi fac testul mai interesant, reducând nevoia instrucţiunilor verbale.

În cazul Seriei A, succesul depinde de abilitatea persoanei de a completa paternurile continue, care la începutul seriei se modifică pe una, apoi pe două direcţii concomitent. În Seria Ab succesul depinde de abilitatea de a percepe figuri discrete ca întreguri relaţionate spaţial şi de alegere a figurii care completează modelul/întregul. Seria B include numai probleme care implică analogii, pentru a evalua măsura în care persoana este sau nu capabilă să utilizeze această strategie. Ultimele probleme ale Seriei B au aceiaşi dificultate ca şi primele probleme din Seriile C, D şi E ale formei Standard a testului. Pentru a facilita trecerea de la forma Color la Standard, ultimele probleme ale Seriei B din varianta Color, sunt tipărite identic cu acelea ale variantei Standard. Astfel, o persoană care a reuşit să rezolve aceste probleme poate trece fără întrerupere la Seriile C, D şi E ale formei Standard.

Forme


Testul are 2 forme paralele: Clasic şi Paralel, astfel utilizatorul beneficiază de două instrumente independente
Forma Paralelă a testului Matrici Progresive Color (CPM-P) poate fi utilizatã în locul Formei Clasice şi invers. De asemenea, pot fi utilizate şi toate referinţele la aceasta din urmã. Totuşi, pentru a evita situaţia în care persoana testatã ar fi învãţat dinainte rãspunsurile corecte, a fost necesarã schimbarea poziţiei acestora şi a cheii de cotare. Cei care utilizeazã Forma Paralelă a testului vor folosi foaia de rãspuns şi grila de cotare corespunzãtoare acesteia. Acest lucru este mai important în cazul foilor de rãspuns care permit o cotare rapidã şi care au incorporatã grila de cotare.

Adaptare si etalon


Adaptarea pe populaţia românească s-a realizat pe un eşantion repezentativ naţional, de 1262 de copii, cu vârsta între 4 şi 12½ ani. Indicatorii psihometrici obţinuţi sunt:
  • Fidelitate test-retest de .67 la interval de 6 luni
  • Consistenţa internă .90
  • Fidelitate prin metoda înjumătăţirii .84

Licente si preturi


Pachet Matrici Progresive Color
(pentru 4-12 ani) - test de inteligenta
Pret
(lei)
TVATotal
1.Manualul General de Utilizare a testelor Raven112022,80142,80
2.Manualul Testului CPM14026,60166,60
3.Caiet de test CPM Clasic12022,80142,80
4.Caiet de test CPM Paralel12022,80142,80
5.50 de foi de raspuns CPM Clasic126.0523,95150,00
6.50 de foi de raspuns CPM Paralel126.0523,95150,00
Pret total pachet752.1142,90895,00


1Acest manual prezintă toate instrumentele de evaluare din gama Raven si trebuie achiziţionat in mod obligatoriu indiferent de pachetul pe care îl cumpăraţi

Componente


  • Manualul de Utilizare al testului
  • Caiet de test CPM Clasic
  • Caiet de test CPM Paralel
  • Un set de foi de răspuns CPM Clasic (50 buc.)
  • Un set de foi de răspuns CPM Paralel (50 buc.)
  • Licenţă de utilizare